Festiwale Kultury Żydowskiej cieszą się wielkim zainteresowaniem. Poprzez życie i twórczość ludzi zamieszkujących te tereny pokazują szeroko rozumianą historię miasta i ziemi podlaskiej. W duszach mieszkańców brzmią bliskie ich sercom dźwięki.

Zachor XIV Festiwal Kultury Żydowskiej, Rynek Kościuszki

W dniach 6 – 8 czerwca 2021 roku w Białymstoku, po rocznej przerwie, odbył się XIV Festiwal Kultury Żydowskiej, zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael w Białymstoku i Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Zgodnie z biblijnym nakazem zachor (pamiętaj), tym razem Festiwal poświęcony był Mishce Zilbersteinowi*.

W niedzielę 6 czerwca białostoczanie, licznie zgromadzeni na placu przy Ratuszu, wysłuchali koncertu „Gdybym był bogaczem…”, opartego na tekście musicalu „Skrzypek na dachu” w wykonaniu aktorów teatrów warszawskich. Interesujący był także występ przybyłego z USA Gerarda Eder-ego, w którego aranżacji i wykonaniu ciekawie brzmiały pieśni sefardyjskie**. Jak zwykle zachwyciła Kapela Jankiela z pieśniami klezmerskimi, bliskimi melodycznie wschodowi Europy.

Koncert Anny Riveiro z Michałem Pindakiewiczem

W niedzielny wieczór w Auli Pałacu Branickich najpiękniejsze pieśni sefardyjskie w koncercie „Pod niebem sefard” wykonała wokalistka, gitarzystka, kantorka Anna Riveiro. Artystce na gitarze i udu akompaniował Michał Pindakiewicz. Na bis, przy wtórze publiczności, Anna Riveiro zaśpiewała piosenkę Adio.

Ostatniego dnia Festiwalu Marek Kulikowski usatysfakcjonował słuchaczy koncertem organowym w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej. Wybrzmiały fantazja i preludium Cezara Francka oraz chorały Johannesa Brahmsa.

Znaczące miejsce w tegorocznym Festiwalu miały pieśni sefardyjskie. Jak powiedziała współorganizatorka i prowadząca koncerty festiwalowe Barbara Olech:

Chcieliśmy pokazać inne oblicze muzyki żydowskiej. Przyzwyczajeni do wschodnich brzmień rzadziej spotykamy się z twórczością mającą korzenie na zachodzie. W ten sposób realizujemy misję edukacyjną.

* Mishka Zilbnerstein urodził się w Białymstoku w 1928 r., zmarł w Izraelu w 2016 r. Autor wspomnień „Życie bez pamięci”. To opis dramatycznej historii ucieczki z getta i ponad trzyletniej tułaczki po lasach. Książkę w 2011 r. wydało Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan. M. Zilberstein uczestniczył w promocji w białostockim Ratuszu

** Pieśni sefardyjskie – utwory ludności żydowskiej zamieszkującej Półwysep Iberyjski (Hiszpania i Portugalia)

zdjęcia: Stenia Romanowicz

Stenia Romanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok