Zapis VII Forum on line Rad Seniorów Województwa Podlaskiego

Uczestnicy – VII FORUM PODLASKICH RAD SENIORÓW online: z udziałem 15 Podlaskich Rad Seniorów,
–  Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego (RSpMWP), grupa kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów.
 Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWSPRS).

fot: Piotr Babulewicz, Wrota Podlasia UMWP

Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski