Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Program Forum przewiduje między innymi wystąpienie Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wykład gościa specjalnego dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynatora „Szkoły @ktywnego Seniora” na temat ciekawych form działań edukacyjnych i aktywizujących stosowanych w Krakowie, prezentację ciekawych projektów senioralnych i dobrych praktyk działań lub inicjatyw podlaskich środowisk osób starszych, informację o usługach społecznych dla osób starszych w województwie. Odbędzie się także  debata oksfordzkiej z tezą  „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne”.                                                                                                             zdjęcie archiwalne z IV Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych

Podczas V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych zostaną też ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”; odbędzie się też  wernisaż prac laureatów konkursu i wręczone zostaną nagrody.

Zgłoszenia na Forum prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 08.11.2019 r.(piątek) pod adresem: podlaskieforum@gmail.com
Prosimy podać Imię i Nazwisko osoby/osób zgłaszanej/zgłaszanych, miejscowość oraz organizację lub instytucję reprezentowaną.

Prosimy o zamieszczenie informacji o konferencji na Państwa stronach internetowych oraz przekazanie jej tym, którzy nie korzystają dostępu do Internetu.

Spot filmowy – kliknij w zdjęcie poniżej

Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych odbywa się w Białymstoku od roku 2015. Jest to doroczne spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów, aktywnych organizacji senioralnych, miejskich i gminnych rad seniorów z regionu oraz samych seniorów, zainteresowanych problematyką. Jest to też okazja do nawiązania znajomości w środowisku senioralnym województwa podlaskiego, wymiany doświadczeń, dyskusji na ważne dla środowiska tematy, inicjowania współpracy pomiędzy organizacjami oraz współpracy międzypokoleniowej. Forum ma przede wszystkim jednak wymiar edukacyjno – informacyjny. Do zobaczenia.

Wydarzenie jest sfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

 

Jolanta Wołągiewicz
Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,

 

Pobierz Program Forum