Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku organizuje regionalną konferencję promującą kampanię informacyjną pt: Bezpieczny i aktywny senior.

konf_pixabay

Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2017 roku o  11:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną działania, jakie w regionie na rzecz bezpieczeństwa i aktywności seniorów podejmują: Wojewódzka Komenda Policji, Telewizja Polska Oddział Białystok, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku.

Program konferencji:

11.00 – 11.05 – Otwarcie konferencji oraz przywitanie gości

11.05 – 11.15 – Sytuacja osób starszych w województwie podlaskim

– Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski

11.15 – 11.30 – Założenia polityki państwa wobec osób starszych – Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej

11.30 – 11.40 – „Bezpieczny i Aktywny Senior” – działania Komendy Wojewódzkiej Policji

w Białymstoku na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa seniorów- Pani Katarzyna Gromadzka – starszy specjalista Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku

11.40 – 11.50 – Telewizja Polska Seniorom – Pan Grzegorz Kazberuk – sekretarz TVP Oddział w Białymstoku

11.50 – 12.00– „Bezpieczny i Aktywny Senior” – działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku – Pani Iwona Halicka – płatnika strategicznego – ZUS Oddział w Białymstoku

12.00 – 12.10 – Aktywny Senior – Pani Maria Szulga – Prezes Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

12.10 – 12.30 – Dyskusja

(źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki)

opr. Lija Półjanowska
Redakcja Białystok