„Zarys dziejów Powstania Styczniowego na obszarze między Surażem i Choroszczą” autorstwa Henryka Zdanowicza to książka o największym XIX-wiecznym polskim zrywie narodowo-wyzwoleńczym opowiedzianym z perspektywy regionu.

Na promocję wydawnictwa zapraszają Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA. Odbędzie się ona w piątek, 27 października, o godz. 17.00, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Książka jest wynikiem badań zachowanych archiwaliów rosyjskich dotyczących Powstania Styczniowego. Opisuje  część  wydarzeń 1863 roku w Choroszczy i Surażu oraz w okolicach tych miasteczek. Uzupełnione są one obfitym aneksem źródłowym: aktami procesowymi sądów rosyjskich, które rozpatrywały sprawy osób oskarżonych o udział w powstaniu. Dają one dobry wgląd w sposób funkcjonowania rosyjskiej administracji na ziemiach polskich. Jest to bez wątpienia pozycja unikatowa – w publikacjach dotyczących historii regionu dotychczas brakowało takiego opracowania, a temat powstania styczniowego opierał się głównie na tradycji mówionej.
M-GCKiS w Choroszczy książką tą rozpoczyna cykl publikacji związanych z kulturą materialną i niematerialną regionu, gminy i miasta: historią, działalnością społeczną i kulturalną, sportem, edukacją, jednocześnie zapraszając do współpracy regionalistów.
Dodatkowo dzień wcześniej, 26 października, w ramach upamiętnienia 160. rocznicy Powstania Styczniowego odbędzie się msza święta w intencji powstańców styczniowych (o godz. 18.00), a po niej zostaną złożone wieńce pod mogiłą powstańczą w Choroszczy przy ul. Zastawie I.
Źródło: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok