Dzienny Dom Senior + w Łomży funkcjonuje od lutego 2017 roku. Jest to miejsce, w którym codziennie spotyka się 60 seniorek i seniorów z Łomży.

Placówka ta oprócz ciepłego posiłku zapewnia też możliwość spędzania wolnego czasu w towarzystwie innych samotnych osób. Wykwalifikowany personel  organizuje ten czas w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Prowadzone są zajęcia edukacyjne, krawieckie, plastyczne, kulinarne, teatralne, muzyczne, sportowe, wycieczki i wiele innych.

Poza  personelem zapewniającym rozrywkę zatrudniony jest psycholog, który prowadzi psychoedukację. Problemy ludzi starszych nie są mniejsze niż ludzi młodych. Najczęstszą dolegliwością wśród tej grupy społecznej jest samotność i po prostu brak na co dzień kogoś bliskiego. To najczęściej zgłaszany problem, który jest tematem rozmów indywidualnych i grupowych. Prowadzone są też rozmowy na temat zdrowia somatycznego, ponieważ choroba wiąże się z poczuciem straty i żałobą. Zajęcia grupowe dotyczą najczęściej trudności związanych z wiekiem, ale też i z emocjami, uczuciami oraz rozwiązywaniem konfliktów międzyludzkich. Omawiane są też problemy wychowawcze związane z wnukami i wspólne odkrywanie świata drugiej osoby, w celu nazwania zasobów i wykorzystanie ich w poradzeniu sobie ze zgłaszaną trudnością.

Tworzenie takich domów daję motywację do wyjścia z czterech ścian, wpływa na zmniejszenie poczucia osamotnienia, zagospodarowanie wolnego czasu i spędzanie go aktywnie. Są to czynniki chroniące zdrowie psychiczne. Każdy człowiek chce czuć się komfortowo a takie miejsce jak Dzienny Dom Senior + w Łomży stara się jak najlepiej dbać  o dobrostan psychiczny seniorów.

 

                                               Halina Czartoryjska
Redakcja Podlaskiego Seniora Łomża