W myśl zasady, że łatwiej zapobiegać niż leczyć, Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podjęły kampanię społeczną „Promocja zdrowego trybu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych”. Inauguracja przedsięwzięcia odbyła się 20 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Prowadzących oraz uczestników konferencji powitał Marszałek Artur Kosicki. Dużą część zgromadzonych stanowiła młodzież, ponieważ w inicjatywę zaangażował się Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego. Pojawili się też przedstawiciele innych grup wiekowych, w tym i seniorzy.

 Promowanie zdrowego stylu życia zainaugurował wykład dr hab. n. med. Anny Szpakowicz z UMB  na temat stanu zdrowia  mieszkańców Białegostoku, podczas którego prowadząca przedstawiła dane z analizy badań. Przeprowadzono je w latach 2016 – 2018 na reprezentatywnej grupie mieszkańców naszego miasta od 20 roku życia. Problemem jest to, że z zaproszonych osób na badania zgłosiła się tylko połowa. Stąd apel o stawienie się pozostałych zaproszonych.

Po scharakteryzowaniu stanu zdrowia białostoczan pod kątem występowania zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, prelegentka skoncentrowała się na sposobach przeciwdziałania. Bo wielu schorzeniom można skutecznie zapobiegać. Mówiła o znajomości czynników ryzyka i zdrowym stylu życia, między innymi o właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej. Padło wiele konkretnych wskazówek i przykładów. 

Niejako uzupełnieniem i swoistą kontynuacją wykładu było przeprowadzenie przez dr n. med. Jolantę Grażynę Zuzdę ćwiczeń ruchowych. Przyznaję, że wpłynęły one naprawdę bardzo rozluźniająco na słuchaczy. Była to też gimnastyka uświadamiająca, jak poprawnie siedzieć, stać, chodzić i relaksować się podczas pracy siedzącej.

Kampania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, mająca na celu poprawę stanu zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, będzie oczywiście kontynuowana. Przewidziano cykl comiesięcznych spotkań z różnymi specjalistami, poruszających kwestie wielu schorzeń cywilizacyjnych dotykających każdą z grup wiekowych. Zaplanowano między innymi prezentację problemu uzależnienia od internetu i sieci komórkowych. Wykłady odbywać się będą przez cały rok. Kolejne spotkanie już 10 grudnia, a poprowadzi je wspomniana dr Jolanta Grażyna Zuzda. Poświęcone będzie ćwiczeniom rotacyjnym w prewencji chorób układu ruchu. Pierwsze spotkanie w nowym roku odbędzie się 10 stycznia. Z wykładem wystąpił specjalista fizjoterapii Marek Sewastianiuk. Wszyscy prelegenci zostali przedstawieni podczas tej inauguracyjnej konferencji. 

Działań prozdrowotnych nigdy za wiele, przeto inicjatywę niniejszą uważam za cenną i wartą upowszechnienia, kończąc zawołaniem: obyśmy zdrowi byli.

foto: Jadwiga Zgliszewska

Jadwiga Zgliszewska
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok