W piątek 19 października 2018 r. o godz. 18.00 w białostockim Ratusza odbędzie się otwarcie wystawy “Zdumiewający Białystok. Malarstwo w latach 60 – 70 XX wieku”.

 Zaprezentowanymi pracami, powstałymi na Plenerach Białowieskich, przypomnimy artystów, którzy swoją twórczością wzbogacili nasze miasto, w owym czasie śmiało wkraczające do czołówki aktywnych kulturowo ośrodków w kraju.

Wernisaż wystawy 19 października 2018, godz. 18.00, Ratusz w Białymstoku
Wystawa będzie eksponowana do 13 stycznia 2019 r.

Białystok, jak się z pozoru wydaje, po epoce Branickich nie należał do ważnych centrów kulturalnych. Tymczasem w drugiej połowie XX w. w mieście miały miejsce wydarzenia, które doprowadziły do pojawienia się nowych instytucji kultury, nowych grup artystycznych, w ich obrębie zaś ważnych indywidualności twórczych, docenianych na wystawach nie tylko w kraju, lecz także w samym Paryżu. Lata 60 – 70 XX w. to czas rozkwitu kultury białostockiej, wzbogacania zbiorów publicznych, nie tylko w przestrzeni malarskiej, lecz także w literaturze i teatrze.

Warto białostoczanom przybliżyć ten ważny dla miasta okres, często niedoceniany i zapomniany. Same plenery, zainicjowane w 1965 r., były zjawiskiem niezwykle ważnym w skali kraju: wystarczy przypomnieć, że impreza należała do pierwszych tego typu w Polsce. Na zaproszenie białostockich kolegów ze Związku Polskich Artystów Plastyków przybywali – nie tylko na krótki czas pleneru – najznakomitsi polscy artyści, odbywały się wystawy zbiorowe i indywidualne, spotkania i dyskusje. Białowieża – ze swoją zmiennością barw, wielkością bogatego świata przyrody ożywionej i nieożywionej pobudzająca malarzy do pełnej swobody wypowiedzi – stała się znakomitą inspiracją dla młodych (choćby tylko duchem) twórców z Podlasia i z całego kraju.

 

Co z atmosfery tamtych lat artystycznego fermentu pozostało do dziś? Na wystawie „Zdumiewający Białystok” chcemy zaprezentować prace, powstałe na Plenerach Białowieskich, przypomnieć artystów, którzy swoją twórczością wzbogacili nasze miasto, w owym czasie śmiało wkraczające do czołówki aktywnych kulturowo ośrodków w kraju.

 

Ekspozycja ma na celu podjęcie problemu ważności i talentu naszych, podlaskich twórców na tle innych, bardziej znanych nazwisk. Chcemy przypomnieć ówczesną twórczość Alicji Chorociej i Lecha Okołowa, Jerzego Skarżyńskiego i Janusza Debisa, Grzegorza Morycińskiego i Stefana Rybiego, Rajmunda Ziemskiego i Aleksandra Welsa, Ryszarda Winiarskiego i Sławomira Chudzika, by przypomnieć tylko kilka nazwisk z całej plejady twórców „naszych” i przybyłych z różnych stron kraju. Są to ludzie bardzo ważni nie tylko dla kultury polskiej, ale również dla Podlasia. Postaramy się przedstawić tych wszystkich, którzy pozostawili swój ślad zarówno w zbiorach muzealnych, jak i w duchowej kulturze miasta i regionu.

Tydzień później, 26 października 2018 r. o godz. 18.00 w Muzeum Historycznym, odbędzie się wernisaż wystawy Białystok wkracza w niepodległość”, mówiący o trudnych warunkach życia mieszkańców w trakcie działań wojennych i pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości.

 

 

 

 

Muzeum Historyczne przygotowało również ciekawą ofertę edukacyjną dla szkół “Wspominki białostockieSpacer historyczny po cmentarzu farnym”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok