Muzeum Podlaskie zaprasza 27 czerwca 2017 roku o godzinie 17:00 ( Ratusz) na spotkanie z legendą białostockiej fotografii prasowej Zdzisławem Zarembą.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zakupiło do tej pory około 9.000 negatywów Zdzisława Zaremby. Docelowo kolekcja będzie liczyła ponad 20.000 kadrów dokumentujących życie Białegostoku i regionu na przestrzeni blisko czterech dekad, począwszy od lat 50. XX w.

Jest to zbiór niezwykle cenny przez swoją różnorodność tematyczną (wydarzenia, przemysł, kultura, życie codzienne), rozpiętość czasową i ciągłość procesu dokumentacyjnego.

Cukrownia w Łapach

Cukrownia Łapy, 24.07.1974 r. Uroczyste rozpoczęcie kampanii cukrowniczej. Płonącą żagiew włożył do pieca wapiennego Zdzisław Kurowski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku. W uroczystości udział wzięli działacze partyjni z komitetu centralnego i wojewódzkiego partii, Zygmunt Sprycha – wojewoda białostocki, Sergiusz Rubaczewski – wojewoda olsztyński, Zygfryd Nowak – dyrektor cukrowni, Lucjan Chojnowski – dyr. generalnego wykonawcy Białostockiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, przedstawiciele resortu Budownictwa i Materiałów Budowlanych, branżowych zjednoczeń i biur projektowych, goście z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Litwy i z Białorusi.
Foto: Zdzisław Zaremba

Spotkanie ze Zdzisławem Zarembą poprowadzi Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

(Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku)

opracowała Lija Półjanowska
Redakcja Białystok