Jak kania deszczu, tak seniorzy z UTW w Bielsku Podlaskim, ceniący spędzanie wolnego czasu w działaniu, oczekiwali wyjścia z domu, spotkania w grupie, śpiewania, występowania na scenie. I stało się! Zespół śpiewaczy „Jesienny Liść” został zaproszony po raz kolejny do Kolna na „V Biesiadę Kolneńską” organizowaną przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Wyjazd stał pod znakiem zapytania, kto sfinansuje koszty podróży? Radość zapanowała w zespole wielka, gdy Pan Burmistrz, Jarosław Borowski, pozytywnie ustosunkował się do naszej prośby o pokrycie kosztów przejazdu. 

Grupa kobiet z zespołu „Jesienny Liść”

22 sierpnia 2021 r. dziesięcioosobowa grupa kobiet, studentek UTW z wielką radością uczestniczyła, jako jeden z czternastu zespołów śpiewaczych w Biesiadzie. Każdy zespół miał do wykonania trzy piosenki. Do swego wyjazdowego repertuaru zawsze włączamy nasze regionalne folklorystyczne piosenki w języku polskim i białoruskim. Nasz występ na scenie został przyjęty gromkimi brawami zgromadzonej kolneńskiej publiczności oraz uznaniem innych zespołów goszczących w Kolnie i samych Gospodarzy. 

Każdy wyjazd jest wspaniałą okazją do promocji naszego miasta, miasta, które łączy ludzi. Urząd Miasta zaopatrzył nas w materiały promocyjne, które przekazałyśmy organizatorom Biesiady. Cieszymy się bardzo, że przyjaźń naszego UTW z Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu wciąż trwa, a włodarze naszego miasta rozumieją potrzebę osób starszych i są również otwarci na współpracę,  wspierając nas w upowszechnianiu kultury nie tylko w mieście, ale i w regionie.

V Kolneńska Biesiada zostanie w naszych sercach i pamięci. Z zainteresowaniem obejrzałyśmy występy zespołów z Grajewa, Łomży, Pisza, Piecek, Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowa, Turośni Kościelnej, Olecka, Rabowa oraz Gospodarzy imprezy „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem”. Uważnie przyglądałyśmy się strojom, wsłuchiwałyśmy się w repertuar. Jednym słowem podglądałyśmy i podsłuchiwałyśmy, czerpiąc inspiracje do dalszego działania.

Niezapomniany przez nasze pokolenie, Janusz Laskowski, zakończył piękne święto piosenki regionalnej w Kolnie. Pogoda też sprzyjała. Słoneczko grzało i rozświetlało różnokolorowe stroje występujących i dodawało uroku seniorom kochającym śpiew, piosenkę, krzewiącym kulturę narodową naszej Ojczyzny.

Zespół „Jesienny Liść” serdecznie dziękuje organizatorom Biesiady za zaproszenie, a Panu Burmistrzowi za stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze, co w znacznym stopniu poprawia jakość życia seniorów i dowartościowuje ich.

fot. Ala Dusiła

Tamara Rusaczyk
Podlaska Redakcja Seniora Bielski Podlaski