We wrześniu 2021 roku w Poroninie odbył się I Zjazd Seniorów z Klubów Seniora Polski 2050. Z całej Polski i zagranicy zjechały się seniorki i seniorzy reprezentujący 19 klubów działających przy Stowarzyszeniu Polska 2050.

Białystok reprezentowały dwie działaczki KSP 2050 – Iwona i Maria.

Podsumowano dotychczasową działalność o charakterze społecznym i obywatelskim. Wiele akcji wspomagających ludzi znajdujących się w trudnych warunkach oraz pomoc w nauce dzieciom w pieczy zastępczej odbiło się szerokim echem w tych środowiskach.

Zjazd miał charakter integracyjny, warsztatowy a także ekspercko – koncepcyjny. Powołano ogólnopolską grupę ekspercką której zadaniem będzie opracowanie wspólnej polityki senioralnej.

Środowisko stoi przed olbrzymimi dylematami

Sytuacja ekonomiczna zmusza wielu do samodzielnej opieki, bez wsparcia Państwa i opieki wytchnieniowej. Od łamania tabletek na pół, po wybór między odpoczynkiem a opieką nad wnukami. “Więźniowie 4 piętra” – to osoby w wieku senioralnym, które od kilku czy kilkunastu lat nie opuszczają swojego mieszkania. Wzrasta feminizacja i singularyzacja starości. Starość jawi się jako czas samotności, odsunięcia na margines. (…) Chcemy, aby seniorzy nie musieli być na nią skazani, by jak najdłużej mogli żyć w swoim środowisku domowym. Pragniemy, aby usługi publiczne, jak i oferty dostosowane były do potrzeb ich wieku – powiedziała Agnieszka Buczyńska, która także uczestniczy w pracach nad polityką senioralną ruchu Polska 2050.

System opieki zdrowotnej na naszych oczach rozpada się

dotknie to szczególnie nas, ponieważ potrzebujemy coraz większej opieki zdrowotnej, pielęgnacyjnej i opiekuńczej. Potrzebujemy stworzenia wieloletniego programu opieki senioralnej obejmującej wszystkie obszary: aktywizację, warunki socjalne, opiekę zdrowotną. W ramach klubów powołaliśmy zespół, zbadaliśmy te obszary. (…) Postulujemy migrację opieki zdrowotnej do obszaru własnej gminy. Koniecznym jest, aby w gminie powstawały Rady Seniorów. Potrzeba, aby były one umocowane w sposób strukturalny oraz obligatoryjny. To samo tyczy się powołaniu Rzeczników Praw Seniorów (…) Potrzeba utworzyć centra informacji. Jest dużo programów dla seniorów, ale są rozproszone, i za mało wypromowane. Większe nakłady dla gmin, to mniej pieniędzy lepiej wydanych w perspektywie całego państwa

wymieniła część założeń Elżbieta Góra, koordynatorka zespołu z ramienia Klubów Seniora

Zjazd Klubów Seniora był ważnym wydarzeniem dla młodej organizacji która jest w trakcie rozwoju organizacyjnego i strukturalnego aby w dobie pandemii docierać do wszystkich zainteresowanych.

Naszym głównym przesłaniem jest promocja w przestrzeni publicznej istoty problematyki senioralnej – dziś jest nas 25% mieszkańców Polski ale w roku 2050 roku przewiduje się że liczba seniorów będzie bliska 40%. Na tak poważne wyzwanie trzeba przygotować PRAWDZIWĄ POLITYKĘ SENIORALNĄ.

Michał Różycki
Podlaski Koordynator KSP 2050

Fot: Jarosław Barański