Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o dodatku osłonowym dokonaną przy okazji procedowania tzw. ustawy gazowej. 13. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego. Zmiany wchodzą w życie z dniem 04.02.2022 r.

 

ręce – uścisk dłoni starszej kobiety przez młodszą kobietę, fot_pixabay.com

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie będą wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 obu ustaw o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Dodatek osłonowy (tzw. osłonowe) jest nowym, jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które w założeniu ma zrekompensować Polakom wzrost opłat za prąd, ogrzewanie i inne domowe wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski do 31 stycznia, otrzymają dodatek osłonowy w dwóch równych ratach do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r. Pozostałym osobom, jeśli złożą wniosek do 31 października, pieniądze zostaną wypłacone od razu w całości, a nie w ratach, najpóźniej do 2 grudnia. Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać na piśmie lub drogą elektroniczną przez ePUAP do urzędów gmin właściwych nam ze względu na adres zamieszkania. Świadczenie będzie wypłacane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

O dodatek osłonowy mogą wnioskować osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł  netto (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub 1,5 tys. zł. netto  (wieloosobowe gospodarstwo domowe). Przewidziano następujące kwoty do uzyskania:

400 zł – dla gospodarstwa domowego złożonego z 1 osoby,
600 zł – dla gospodarstwa złożonego z 2 lub 3 osób,
850 zł – dla gospodarstwa złożonego z 4 lub 5 osób,
1150 zł – dla gospodarstwa złożonego z 6 lub więcej osób.

W przypadku osób, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. (a także w okresie od 1 lutego do 31 lipca) dochód będzie liczony za 2020 rok.  Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. ich dochód będzie liczony za 2021 rok. Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu. Do wniosku nie ma potrzeby załączania zaświadczeń o dochodach. Informacja składana jest w formie oświadczenia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wyższe kwoty dopłat osłonowych przewidziano dla osób, które ogrzewają swój dom m.in. piecem węglowym, kuchnią węglową czy kominkiem – pod warunkiem, że to źródło ciepła zostało przed złożeniem wniosku o osłonowe zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W takiej sytuacji kwoty dodatku osłonowego będą wyglądać następująco:

500 zł – dla gospodarstwa domowego złożonego z 1 osoby,
750 zł – dla gospodarstwa złożonego z 2 lub 3 osób,
1062,50 zł – dla gospodarstwa złożonego z 4 lub 5 osób,
1437,50 zł – dla gospodarstwa złożonego z 6 lub więcej osób.

Jeżeli gospodarstwo domowe nieznacznie przekracza kryterium dochodowe, wnioskodawca może nadal otrzymać dodatek osłonowy, z tym, że pomniejszony. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wówczas wynosić 20 zł.

Źródło:

https://www.prawo.pl/samorzad/dodatek-oslonowy-dla-gospodarstw-domowych,512499.html

https://www.prawo.pl/kadry/dodatek-oslonowy-a-13-i-14-emerytura,513320.html

 

zredagowała: Anna Anchimowicz
Redakcja Podlaski Senior Białystok