W piątek (22 marca) w klubie Fama prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył 33. Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Wyłonieni zostali laureaci w dwóch kategoriach – najlepsza książka roku oraz najlepszy debiut poetycki.

mężczyzna stoi przy mikrofonie. W głębi stoją dwie kobiety i mężczyzna

Prezydent Miasta Białegostoku, uwzględniając opinię kapituły, przyznał nagrodę literacką za 2023 rok. Laureatami zostali:
w kategorii najlepsza książka roku

 

  1. Mikołaj Grynberg – za książkę „Jezus umarł w Polsce” – za umiejętność prowadzenia rozmowy o kryzysie na granicy (wysokość nagrody: 25 tys. zł),
  2. Justyna Kulikowska – za tom poetycki „Obóz zabaw” – za stale rosnącą świadomość literacką (nagroda: 25 tys. zł)
  3. w kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku
    Joanna Łępicka – za tom poetycki „Zeszyt ćwiczeń” – za niezwykłą świeżość i swobodę poetyckich ćwiczeń (nagroda: 15 tys. zł).

Do 33. nagrody literackiej wpłynęło łącznie ponad 70 propozycji. W kategorii najlepsza książka roku nominowano pięcioro autorów („Jezus umarł w Polsce” – Mikołaj Grynberg, „Obóz zabaw” – Justyna Kulikowska, „Sejpak” – Elżbieta Michalska, Katarzyna Ewa Zdanowicz, „Festiwal” – Jacek Świdziński), a w kategorii poetycki debiut roku – troje („fuzja bordo” – Karolina Kapusta, „Zeszyt ćwiczeń” – Joanna Łępicka, „Potrzebne źródła” – Mateusz Szymczyk). 

Kapituła obradowała w składzie: Dawid Bujno – przewodniczący, Marek Kochanowski, Marta Koronkiewicz-Kaczmarska, Zofia Król, Piotr Paziński, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska oraz Danuta Anna Pieciul – sekretarz.
Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się w piątek, 22 marca, w klubie Fama przy ul. Legionowej.
Po raz pierwszy Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku przyznano w 1992 roku. 

źródło i zdjęcia: Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Białymstoku

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok