Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza 31 marca o godz. 18:00 na spotkanie z dr. Zbigniewem Tomaszem Klimaszewskim – autorem książki ,,Znani z Bojar”.

Zbigniew Tomasz Klimaszewski – plakat

Zbigniew Tomasz Klimaszewski to polski politolog, doktor nauk humanistycznych oraz publicysta. Urodził się w Białymstoku, gdzie mieszka z żoną Barbarą i dwiema córkami. Przez 15 lat mieszkał na emigracji w Republice Federalnej Niemiec, gdzie aktywnie działał w polskim ruchu emigracyjnym i pisał artykuły o tematyce społecznej. Po powrocie do rodzinnego miasta podjął pracę naukową oraz zaangażował się w działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska.

Jest twórcą i redaktorem naczelnym pisma ,,Echo Bojar” oraz prezesem Stowarzyszenia ,,Nasze Bojary”, które zajmuje się ochroną i propagowaniem wartości kulturowych i architektonicznych dzielnicy. Zbigniew Klimaszewski jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 11 książek, a także członkiem wielu organizacji krajowych i zagranicznych, m.in. Światowej Rady Badań nad Polonią. W 2016 roku otrzymał nagrodę ,,Kulturalne Gryfy” za całokształt swojej działalności, a w 2021 roku uhonorowano go nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Obecnie pełni funkcję radnego Rady Miasta Białystok.

O swojej książce ,,Znani z Bojar” Klimaszewski mówi, że jest jeszcze jednym świadectwem wyjątkowości tego unikatowego w skali regionu zakątka. Jest to relacja dotycząca postaw bojarskich mieszkańców i ich lokalnego patriotyzmu. 

31 marca 2023, godz. 18:00

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A
WSTĘP WOLNY!

Podlaska Redakcja Seniora Białystok