Jeśli emeryt lub rencista dorabia do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że zostanie ono zawieszone albo zmniejszone. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę.

Po upływie roku kalendarzowego, w terminie do końca lutego pracujący świadczeniobiorcy muszą dostarczyć do ZUS informację o kwocie przychodu uzyskanego ze wszystkich źródeł w 2018.

Decyzja wydana przez ZUS może potwierdzić wypłacanie świadczenia w prawidłowej wysokości, ustalać zwrot a nawet nadpłatę renty lub emerytury.

„Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Pracujący emeryci i renciści zwykle orientują się ile wynosi przeciętne wynagrodzenie, które mogą osiągnąć. ZUS ze swojej strony stara się na bieżąco podawać do wiadomości zmiany tych kwot. Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony a w innych nie został osiągnięty rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych.

Jednak można to ustalić dopiero po złożeniu przez emeryta lub rencistę wniosku wraz z zaświadczeniami o wszystkich zarobkach osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym.

Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, należy zadbać o to by zaświadczenie zawierało miesięczne kwoty zarobków”wyjaśniła Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jednocześnie poinformowała ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku.

Roczna niższa kwota graniczna przychodu za 2018 r. wynosi – 37 851,70 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zmniejszeniem emerytury lub renty o kwotę przekroczenia przychodu nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Roczna wyższa kwota graniczna przychodu za 2018 r. wynosi – 70 295,30 zł., a przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń za 2018 r. wynoszą:

  • 6 954,86 zł – w przypadku pobierania emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 5 216,56 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 5 912,06 zł – w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez 1 osobę.

Jednocześnie Katarzyna Krupicka dodała, że „obowiązek rocznego rozliczenia nie dotyczy wszystkich. Wyłączone są z niego z osoby, którym Zakład ustalił prawo do emerytury w wieku powszechnym 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli pobierają jako korzystniejsze inne świadczenia np. rentę rodzinną.

Bez ograniczeń mogą również zarabiać mężczyźni pobierający emerytury częściowe oraz osoby, które mają prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie oraz do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową”.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Białystok

Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaski Senior Białystok