Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności aktualizacji danych, w przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji przez osoby pobierające świadczenia lub upoważnione do ich odbioru.
W najbliższym czasie ZUS rozpocznie wysyłanie:

  • informacji PIT-40 do wszystkich osób pobierających świadczenia (w tym emerytów i rencistów),
  • decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Dlatego jeżeli nasze dane osobowe lub adresowe uległy zmianie należy jak najszybciej powiadomić o tym ZUS, aby informacje te dotarły do nas bez zbędnej zwłoki.

(Źródło: ZUS z 17.01.2019 r., Katarzyna Krupicka – Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS województwa podlaskiego)

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora – Białystok