Wewnętrzny regulamin Opery i Filharmonii Podlaskiej nie pozwala na zwrot biletów do kasy  w terminie nie później niż trzy dni przed spektaklem. 

komunikaty ze  strony  Opery

W związku z wzrostem zachorowań na  COVID-19 24 października 2020 roku cała Polska znalazła się w czerwonej strefie. Rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia w każdej dziedzinie życia. Szczególnie dotyczy to seniorów, gdyż jest to grupa społeczna najbardziej narażona na zakażenie. 

Podlascy seniorzy wobec bardzo dynamicznej sytuacji w kraju, rezygnując z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych przygotowanych przez Operę i Filharmonię Podlaską spotkali się z odmową przyjęcia  biletów, gdyż nie nastąpiło to z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Tak stanowi wewnętrzny regulamin tej instytucji kultury.

Ponieważ podlascy seniorzy są liczną grupą korzystającą ze spektakli OiFP,  Jolanta Wołągiewicz – przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego w imieniu swoim i seniorów korzystających z tej instytucji kultury wystosowała pismo do jej dyrektora Ewy Iżykowskiej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Szanowna Pani Dyrektor,

” Wobec zaistniałej sytuacji obostrzeń z powodu szerzącej się pandemii COVID – 19 zwracam się w imieniu własnym oraz jako przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zwrotu pieniędzy za bilety na wydarzenia odbywające się w Operze i Filharmonii w Białymstoku. Dzisiejsze decyzje Rządu RP przedstawione przez Premiera Mateusza Morawieckiego zalecają seniorom pozostanie w domu oraz zakazują zgromadzeń powyżej 5 osób i obowiązują od soboty, 24 października. Wobec obowiązującego wewnętrznego regulaminu OiFP zwrot zakupionych biletów może nastąpić 3 dni przed wydarzeniem, w związku z tym niemożliwy jest np. dzisiaj zwrot biletów na transmisję MET HD. Regulamin ten jest dostępny jedynie w internecie.
Seniorzy są bardzo liczną grupą stałych widzów Państwa Instytucji. Jednocześnie są to osoby nie zawsze biegłe w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych.
Proszę o rozważenie zmiany w regulaminie umożliwiającej zwrot biletów, szczególnie w stosunku do osób starszych. Jest to zasadne nie tylko w przypadku zagrożenia COVID – 19. Seniorzy często borykają się z problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi im branie udziału w zaplanowanych wydarzeniach.
Środowisko seniorów liczy na przychylność Pani Dyrektor.”

Odpowiedź nadeszła w ciągu trzech godzin, w której czytamy, że:

decyzją dyrektora instytucji Ewy Iżykowskiej, seniorzy mogą zwrócić wcześniej zakupione  bilety na spektakle bez zachowania cytowanego trzydniowego terminu, za które otrzymają pieniądze.

Można? Można. Sprawa niemożliwa okazała się możliwa. Odrobina dobrej woli wystarczyła.

zdjęcia ze strony: www.ofip.eu

Krystyna Cylwik
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok