Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Z Warszawy, zaprasza na seminarium „Solidarni codziennie”, które odbędzie się w dniu 18 maja 2018r., w godzinach 9.45- 15.30, w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej  w Białymstoku, przy ul. Św. Rocha 3.

Pragniemy w ten sposób uczcić  100 lat Niepodległości Polski. Zaangażowanie społeczności i aktywność jej liderów miały ogromny wpływ w jej utrzymanie i utrwalenie. Szczególnie przez ostatnie dwie dekady świadomość i wiedza w zakresie pracy „w”, „dla” i „z”  różnymi społecznościami znacznie wzrosła. Aktywności tego typu zakorzeniły się w praktyce lokalnej. Pojawiły się m.in. w postaci domów sąsiedzkich, miejsc aktywności lokalnej, czy też społecznej w podwórkowych i wiejskich świetlicach, instytucjach lokalnych. W wielu miejscach zostały zauważone i wsparte przez samorząd. Za historyczny pierwowzór  tej aktywności mogą być uznane domy ludowe i społeczne oraz działania „społeczników i bojowników”, którzy łączyli aktywność oświatowo-kulturalną, społeczną z patriotyczno-niepodległościową. Dzięki zaangażowaniu animatorów i liderów społecznych w wielu miejscach przełamano lokalne konflikty, wykorzystano pojawiające różnice
w pozytywny sposób, na rzecz wzmacniania społeczności. Gwarancją naszej siły i niepodległości była  i jest jedność i współpraca, warto więc zadbać o idee solidarności. Szczególnie w dzisiejszym czasie, zadbać w gronie liderów i animatorów o przeciwdziałanie narastającym podziałom w społeczeństwie, określić jak można przełamywać  napięcia.

Czas refleksji nad naszą historią, chcemy wykorzystać dla upowszechnienia dobrych praktyk, tworzenia żywej księgi lokalnej animacji społecznej.

 Szczegółowy program

Udział w seminarium prosimy potwierdzić telefonicznie lub e-mailem do dnia 11 maja 2018r

Ewa.jasinska@owop.org.p

telefon:85 6752158

Źródło: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok