Fundacja Pogranicze Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
Zmiana Klimatu w Białymstoku zapraszają na spotkanie z Birute Jonuškaitė
– litewską nowelistką, poetką, tłumaczką, autorką wydanej niedawno w Pograniczu powieści „Maranta”.