W piątek (11.01.2019 r.) odbył się się Koncert Noworoczny w Sali Filharmonii Podlaskiej rozbrzmiewała muzyką i ariami z oper i operetek Straussów, Kalmana, Lehara, Rossiniego, Verdiego, Czajkowskiego, Gounoda.