Zegar tyka, czas nieubłaganie upływa, ale życie nadal się toczy. Kiepski nastrój? Absolutnie nie. Nawał różnych obowiązków i przyjemnych doznań spowodował pewne opóźnienie w moich relacjach na temat wydarzeń jakie miały miejsce u kolneńskich ludzi młodych od wielu lat.