„Najlepsi z najlepszych! 2.0”. W koronnej kategorii MegaSumo wzięły udział 24 konstrukcje. Najwyższe miejsce zajął robot białostockiej drużyny SumoMasters ACE