Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zaprasza na wykład dr hab. Karola Łopateckiego, prof. UwB na temat: „Kreacja kartograficzna Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako mocarstwa europejskiego".