Przedstawiamy wiersz Jadwigi Zgliszewskiej "Dwa okna", poświęcony heroinie przedwojennego kina Norze Ney. Przyjemnej lektury.