Przedstawiamy wiersz Jadwigi Zgliszewskiej „Dwa okna”, poświęcony heroinie przedwojennego kina Norze Ney. Przyjemnej lektury.