Przedstawiamy, ku przestrodze rodziców i opiekunów, wiersz Stanisława Szymańskiego "bez tytułu III".