Przedstawiamy, ku przestrodze rodziców i opiekunów, wiersz Stanisława Szymańskiego „bez tytułu III”.