Halinka Bohuta-Stąpel mieszka w Wilkanowie koło Zielonej góry, ale jest nierozłącznie związana z Podlasiem, gdzie mieszkała jej matka. Jest laureatką kilku edycji konkursu literackiego SREBRO NIE ZŁOTO w Białymstoku, ale nie tylko...