W telewizji seniora TVS przedstawiamy dziś podsumowanie projektu, który formalnie kończy się z dniem 31.12.2020 r. W 2020 dzięki środkom z Programu ASOS Stowarzyszenie Szukamy Polski zorganizowało Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS).