relacja filmowa z II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów