Człowiek aktywny jest zdrowszy i pełen życia. Jak utrzymać aktywność seniorów, a tych  samotnych i niesamodzielnych otoczyć wszechstronną opieką, rozmawiano na konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych  w Białymstoku.