Przedstawiamy wiersz Reginy Skórkiewicz "Brak daru do umiaru". Miłej lektury.