Przedstawiamy wiersz Reginy Skórkiewicz „Brak daru do umiaru”. Miłej lektury.