Czy pamiętacie dawnych wiejskich rzemieślników, wytwórców i usługodawców? Rolnictwo zawsze było podstawowym zajęciem ludności wiejskiej, co nie oznacza, że wszyscy utrzymywali się wyłącznie z uprawy roli i hodowli zwierząt. Dom, dach nad głową zawsze był niezbędny. Wszystkie domy w dawnej wsi stawiane były przez miejscowych...