Czy pamiętacie dawnych wiejskich rzemieślników, wytwórców i usługodawców? Rolnictwo zawsze było podstawowym zajęciem ludności wiejskiej, co nie oznacza, że wszyscy utrzymywali się wyłącznie z uprawy roli i hodowli zwierząt. Dom, dach nad głową zawsze był niezbędny. Wszystkie domy w dawnej wsi stawiane były przez miejscowych albo majstrów z pobliża. Można wymienić kilka zawodów, które wiązały się z budownictwem: murarz, tynkarz, cieśla, dekarz, zdun i inne. A jak dawniej przebiegał proces budowy?