Sztetl to niewielkie skupisko miejskie zachowujące tradycyjną obyczajowość żydowską. Choroszcz, dla braci wyznania mojżeszowego, przez wiele lat była miejscem życia, była macierzą. 2 listopada 1942 roku niemieckie formacje okupacyjne, realizując akcję likwidacji tzw. małych gett, wywiozły do obozu zagłady w Treblince ludność żydowską z Choroszczy, liczącą wówczas około 500 osób.