Czasami tak niewiele trzeba, aby wspomóc bliźniego. A w życiu często zdarza się, że za zamkniętymi drzwiami rozgrywa się dramat.