W  trasę wyruszą dwa zawodowe teatry: teatr Małe Mi z przedstawieniem Księżycowe Opowieści oraz teatr Czrevo z Brzydkim kaczątkiem. Dotrą ze swoimi spektaklami do pięciu niewielkich miejscowości w regionie, z utrudnionym dostępem do oferty kulturalnej.