Działalność Społeczna i Charytatywna - Podlaski Senior

Tag: Działalność Społeczna i Charytatywna

Rozmaitości

Przyjaźń – okiem IKARki 

Projekt IKAR był doskonałą okazją do zrealizowania wielu wydarzeń pogłębiających wiedzę i inicjujących działania kobiet na rzecz lokalnej społeczności. Stworzył miejsce do integracji, wymiany doświadczeń, bezpośrednich rozmów i współpracy kobiet z różnych środowisk.

Rozmaitości

Osobowość Roku 2017 

Trzy nasze redakcyjne koleżanki, Jolanta Wołągiewicz, Halina Czartoryjska i Danuta Waśko zostały nominowane do tytułu Osobowość Roku 2017 w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna” oraz „Samorządność i społeczność lokalna” Tytuły Osobowości Roku zostaną przyznane w czterech kategoriach: Działalność Społeczna i Charytatywna, Kultura, Samorządność i Społeczność…

WordPress Theme built by Shufflehound.
Skip to content