Po raz pierwszy w Łomży ukazała się Gazeta Seniora „Srebrni” poświęcona w całości aktywności i twórczości seniorów.