15 czerwca odbył się VII Kongres Gospodarki Senioralnej. Wśród prelegentów był gość specjalny – Bradley Schurman. Autor książki „The Super Age” przekonywał, że inkluzja jest drogą do otwarcia na zmiany.