Prezentujemy wiersz Ireny Piwowar, sugerujący seniorom, jak można przezwyciężyć samotność. Miłej lektury.