Na spotkaniu redakcyjnym 3 czerwca 2022, poza rutynowymi sprawami redakcyjnymi i omówieniem bieżącej koordynacji pracy redaktorów zaangażowanych w wykonywanie zadań związanych z publikacją, weryfikowana była również jakość i terminowość  spraw bieżących.