Zwolnienie lekarskie obliguje pracownika do pozostania w miejscu zamieszkania. Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4, to dokument wystawiany przez lekarza, który stwierdza czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków. Jest usprawiedliwieniem jego nieobecność w pracy.