Wspomnienie o dr. Leszku Wandzlu w 10-tą rocznicę jego odejścia