„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej” śpiewał Czesław Niemen. Przekonałam się o tym 1 listopada podczas kwesty na Cmentarzu Farnym. Jest więcej ludzi wrażliwych, życzliwych, hojnych. Takich, którzy potrafią podzielić się ostatnim groszem.