Przedstawiamy wiersz Jadwigi Zgliszewskiej, przepełniony troską o przyszłość języka polskiego. Przyjemnej lektury.