Arabskie przysłowie mówi, że „Ten kto żyje, widzi dużo, ten kto podróżuje, widzi więcej”.