26 października uczestniczyliśmy w ciekawych warsztatach wypieku chleba w Muzeum Ziemi Sokólskiej, które prowadzili Ewa Tatar i Łukasz Radziszewski.