Potrzeba poprawy sytuacji podlaskich seniorów oraz projekt wprowadzenia Podlaskiej Karty Seniora, to tematy III posiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.