To my, aktywni  seniorzy z Białegostoku i okolic. Działamy w stowarzyszeniach, klubach seniora, kołach gospodyń wiejskich. Piszemy projekty, by działać na rzecz nie tylko  naszych środowisk, ale i dla siebie.