Przedstawiamy jesienne, pełne apetytu na jabłka, wiersze Jadwigi Zgliszewskiej. Przyjemnej lektury.