Zwykło się mawiać, że przysłowia są mądrością narodów. Jest w tym wiele racji. Najobfitsze ich źródło pochodzi z tak zwanej mądrości ludowej. To, co wynieśli ludzie prości z bezpośredniej obserwacji przyrody i życia, jest bezcenne. Ich wieloletnie, a nawet wielowiekowe doświadczenia powtarzających się zjawisk oraz...