Z okazji 60 – lecia Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 02.06.2018 roku odbył się Rodzinny Festyn w  Łomży. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.